Mesajul Zilei de 1 noiembrie 2023 – CERCUL

Plenitudine * Potenţial

În concordanţă cu unitatea şi spiritul, cercul reprezintă un început ce nu are sfârşit. Este într-o continuă creştere, are un potenţial al expansiunii continue. Propria regăsire în cerc vă oferă oportunitatea de a privi întregul existenţei în unitatea sa holografică.

Din centrul sacru al creaţiei vin potenţialul nelimitat şi posibilităţile infinite. Ceea ce va să vină prinde formă şi înţeles în viaţa voastră pe măsură ce creaţi intenţiile care vor deveni realitate. Sinele este ghidat de unitate şi de un simţ al cunoaşterii faptului că sunteţi răsuflarea şi fibra a Tot Ceea Ce Este.

Drumul vostru este astfel unitatea Sinelui ce începe cu goliciunea vidului, marele mister de necunoscut al Universului. Manifestaţi anticipat şi goliţi, acesta este mesajul potenţialităţii. Acesta este momentul creaţiei care se exprimă ca şi unitate şi Spirit acţionând în interiorul fiinţei voastre. Permiteţi-vă să trăiţi frumuseţea naturii voastre diivne şi recunoaşteţi faptul că sunteţi parte a maiestuosului întreg. Potenţialul unităţii este prezent întotdeauna.

 ASPECT INVERSAT:

Cercul nu are aspect inversat.