Mesajul Zilei de 14 iulie 2021 – DODECAEDRU

DODECAEDRU
Gând divin

Dodecaedrul este una dintre cele 5 forme geometrice tridimensionale cunoscute ca solidele platonice. Fiecare are unghiuri egale, laturi de dimensiuni egale şi faţete egale, iar fiecare poate fi circumscrisă într-o sferă. În interiorul structurilor lor ele au rădăcini cosmice. Dodecaedrul are 12 faţete egale cu 5 laturi. Acest solid geometric încorporează gândul sau voinţa divină şi este arhetipul vieţii şi al fecundităţii vizibile. Este cerul, eterul, prana şi femininul.

Alegerea acestei cărţi vă conectează la gândul divin şi la înţelegerea universalităţii unităţii. Mişcaţi-vă în mod conştient în interiorul respiraţiei voastre şi conectaţi-vă la forţa pranei care rezidă aici. Simţiţi cum vă mişcaţi departe de conceptul dualităţii despre care cultura modernă ne spune că este modul lumii de a fi, şi intraţi în trăirea unităţii din fiinţa voastră. Vizualiuaţi cum va arăta această unitate în viaţa voastră prezentă şi cum schimbarea pe care o faceţi va ajuta întregii umanităţi în evoluţia intenţională de la polaritatea conştiinţei la unitatea acesteia. Ţineţi această imagine în inimă şi simţiţi propriul vostru adevăr emoţional din această schimbare.

ASPECT INVERSAT: Vă simţiţi în conflict cu voi înşivă şi refuzaţi să vedeţi unitatea care există în tot şi în toate. „Conflict” pare a fi numele jocului. Opriţi-vă şi ascultaţi-vă gândurile. Reduceţi-vă la tăcere mintea şi întrebaţi-vă dacă efectele conflictului deservesc unui scop sau sunt o lecţie care vă îndeamnă să învăţaţi cum să rezolvaţi divergenţele şi să vă întoarceţi la armonie.