Mesajul Zilei de 17 septembrie 2022 – ALUNGAREA ENTITĂŢILOR ADVERSE

Atunci când îl invocăm în mod ferm și îi cerem ajutorul, Arhanghelul Jofiel ne ajută să ne alchimizăm și să ne transformăm prin sublimare ignoranța, prejudecățile și limitările de tot felul – pe care noi înșine ni le impunem – în Lumină Divină, în Iubire profundă și copleșitoare, în Adevăr și Înțelepciune Dumnezeiască.

Arhanghelul Jofiel este un mesager al Iluminării Divine ce aduce în conștiința ființei umane pregătite și pure puterea tainică a Luminii Dumnezeiești și el transformă prin intermediul unei tainice alchimii lăuntrice sentimentele umane puternice care nu sunt deocamdată direcționate în aspirații spirituale.

Arhanghelul Jofiel este păzitorul Copacului mitic al Vieții ce se află în Eden. Sabia de foc cu care Jofiel este reprezentat ținând-o în mână ne sugerează întregul spectru al aspectelor tainice care alcătuiesc misiunea sa de a face imposibilă pătrunderea în rai atât a ființelor umane rele și perverse cât și a entităților demoniace, satanice. Importanța adeseori nebănuită și divina putere teribilă a arhanghelului Jofiel sunt extraordinar de mari și tocmai de aceea el este deseori descris ca fiind tovarășul și însoțitorul Arhanghelului Metatron precum și a arhanghelului Zadkiel care la rândul lor îl ajută pe Arhanghelul Mihail în lupta împotriva așa numitor îngeri decăzuți – care de fapt sunt niște puternice entități demoniace și satanice.

SFATURI POSIBILE:

* Deții o putere de alchimizare considerabilă în această perioadă. Este momentul să acționezi transformând toate tendințele tale nefaste – de la nivelul gândirii, al acțiunii, al intenției, al trăirilor – în opusul lor benefic, divin. În locul indiferenței să aduci Iubirea, în locul împietririi sufletești Compasiunea, în locul lenei, Acțiunile Divin Integrate, care să te ajute să evoluezi spiritual. În scurt timp vei percepe Lumina Divină care se va amplifica din ce în ce mai mult în ființa ta. Ești sub protecția lui Jofiel. Mulțumește-i.

* Datorită purității și frumuseții tale lăuntrice ai devenit o forță triumfătoare asupra răului – asupra entităților adverse (demoniace ori satanice) care pot îndepărta sau ține la distanță unele ființe umane de adevărata viață spirituală. Este un moment prielnic pentru a te manifesta fățiș ca apărător al valorilor spirituale autentice. Fii un luptător desăvârșit împotriva răului, fii apărătorul Luminii Dumnezeiești! Ai toate înzestrările pentru aceasta. Alătură-te lui Jofiel și însoțitorilor săi divini