Mesajul Zilei de 2 iunie 2021 – REVELAREA SINELUI DIVIN NEMURITOR

Arhanghelul Jophiel este inspiratorul tuturor manifestărilor care urmăresc să exprime Frumusețea Dumnezeiască. Prin contemplarea frumuseților arhetipale dumnezeiești arhanghelul Jophiel ne ajută să ne deschidem sufletul. Această contemplare identificatoare a frumuseții divine pure, sublime, poate deveni o cale spirituală ce ne deschide Sufletul și ființa către Dumnezeu.

Calea revelării Frumuseților Dumnezeiești ce este accesibilă celor puțini și pregătiți este totodată tangentă cu calea revelării Sinelui Nemuritor Suprem ”atman” și ea ne ajută să accelerăm transformarea spirituală (prin intermediul contemplării identificatoare a Frumuseții Dumnezeieşti). Contemplarea profund transfiguratoare pe fondul unei stări de minunare a Frumuseților Dumnezeiești este și rămâne o modalitate ce se află oricând la dispoziția noastră: pentru aceasta este necesar să intrăm și să ne păstrăm într-o stare de rezonanță ocultă profund identificatoare cu arhanghelul Jophiel.

Arhanghelul Jophiel susține, impulsionează și dinamizează procesele de învățare pură și de educare spirituală. Atunci când este invocat, arhanghelul Jophiel ne ajută să acumulăm cu mai mare ușurință și în mod spontan informații pure, profund transformatoare, de natură elevată, și ne ajută să studiem scrierile ezoterice ale înțelepciunii inspirându-ne să le găsim cheile secrete. Totodată el ne facilitează căutările rodnice care sunt direcționate în sfera cunoașterii artistice , elevate, geniale. De asemenea arhanghelul Jophiel îi inspiră și îi ajută în mod constant pe căutătorii spirituali puri la suflet și plini de aspirație care fac eforturi adevărate să-și trezească intuiția iluminatoare.

SFATURI POSIBILE:

* Trezirea Sufletului este un pas decisiv spre desăvârșirea spirituală. Iar Frumusețea Dumnezeiască are darul de a produsce și în sufletul cel mai împietrit o mică trezire. Este momentul tău glorios în care sufletul tău este pregătit să renască la o nouă viață.Ajută-l oferindu-i multe momente de minunare în fața Frumuseților Dumnezeiești. Jophiel te veghează.

* Ai acces la lumea ideilor pure, a informațiilor ezoterice sacre. Merită să beneficiezi de această perioadă favorabilă pentru a acumula învățături divin inspirate care îți vor împlini sufletul. Jophiel te susține să găsești surse de inspirație autentică și să asimilezi cu ușurință informațiile de care sufletul tău are nevoie. De asemenea tot Jophiel te ajută să pui în practică aceste învățături divin inspirate în momentele cheie din viața ta și la momentul oportun.

* Există multe căi de a ne deschide către realitatea enigmatică a Sinelui nostru Divin. Calea ta este Frumusețea Dumnezeiască: contempl-o, operează cu ea, dăruiește-o, minunează-te de ea, bucură-te de ea. Ea îți va aduce cea mai mare realizare posibilă – revelarea Sinelui Nemuritor Atman în ființa ta cu alte cuvinte revelarea Dumnezeului din tine. Este darul lui Jophiel. îl meriți: ești slujitorul și adoratorul perfect al Frumuseții Dumnezeiești, Sau poți deveni