Mesajul Zilei de 2 mai 2022 – ETERNUL FEMININ

Arhanghelul Sandalfon este în mod intim asociat cu Împărăția cea tainică a lui Dumnezeu, respectiv cu omniprezența divină a Eternului Feminin – care este Sfântul Duh – numit ”sekinah” în tradiția ebraică iar în tradiția orientală ”mahashakti”. Eternul Feminin sau Sfântul Duh impregnează și îmbrățișează totodată, prin intermediul splendorii sale și al energiilor ei feminine întreaga Manifestare, întreaga Creație Dumnezeiască. Tocmai de aceea, Arhanghelul Sandalfon este supranumit uneori arhanghelul Sfântului Duh.

Arhanghelul Sandalfon face să se manifeste o tainică și sublimă energie divină feminină care ne ajută să ne integrăm cât mai bine cu putință, cât mai armonios, atât în realitatea materială, concretă, cât și în tainica Realitate Divină.

Se poate afirma că arhanghelul Sandalfon este suportul manifestării și al revelării Prezenței Feminine Divine (sekinah, mahashakti). Arhanghelul Sandalfon este unul dintre vehiculele Ei în realitatea invizibilă și în cea vizibilă.

Arhanghelul Sandalfon se află în neîncetată legătură și comuniune cu sublimele armonii dumnezeiești muzicale și subtil-sonore. Tocmai de aceea el este supranumit uneori Arhanghelul Muzicii Dumnezeiești. Înțelegând așa cum se cuvine acest aspect, putem intui cu ușurință că prin invocarea prezenței sale în universul nostru lăuntric devine cu putință să avem o experiență lăunrtrică inefabilă a sublimei muzici sau armonii a sferelor enigmatice ce există în macrocosmos. Arhanghelul Sandalfon este menționat în unele scrieri vechi ca fiind un genial maestru al muzicii inspirate. paradisiace, dumnezeiești.

SFATURI POSIBILE:

* Pentru rezolvarea situației date beneficiezi din plin de Grația Divină, În cazul în care nu o sesizezi, Sandalfon te va ajuta în acest demers. El se află doar la distanță de o rugăciune de tine.

* Situația dată se rezolvă prin raportarea corectă la energia divină a Eternului Feminin, Sfântul Duh. Dacă ești femeie, trebuie să îți manifești în mod armonios calitățile feminine, fiind conștientă că prin modul tău de a te manifesta o onorezi pe Mahashakti, Eternul Feminin. Ea îți va răspunde spontan la simpla ta intenție de a face aceasta, prin intermediul lui Sandalfon. Dacă ești bărbat, trebuie să o onorezi pe Mahashakti, Eternul Feminin, printr-o stare de venerație, de recunoaștere, de considerație profundă față de tot ce are un caracter feminin – femeile implicate în situația dată, tot ceea ce ține de aspectele sufletești, de natură. Dacă vei proceda astfel, Mahashakti te va copleși cu Grația și recunoștința Ei infinită.

* Rezolvarea situației date are un anumit grad de subtilitate, asemenea muzicii sferelor pe care nu o auzi de la început și ai putea să spu că ea nu există. Dar pe măsură ce începi să îi descoperi armoniile celeste sublime, sufletul tău se umple de o aleasă încântare și nimeni nu va mai putea să îți ia această sursă infinită de bucurie și plăcere elevată. Nu te descuraja de la început. Insistă, căci te așteaptă nebănuita comoară celestă. Sandalfon te ajută în acest demers. Îndrăznește să îl apelezi!