Mesajul Zilei de 26 februarie 2021 – GRAŢIA CEA TAINICĂ A ARHANGHELULUI RAZIEL

Expresia ebraică Razi-El poate fi tradusă în limba română prin ”Misterul cel teribil al lui Dumnezeu”. Prin urmare arhanghelul Raziel le revelează tainele dumnezeiești celor ce sunt pregătiți să le primească. El este cel ce dăruiește ființelor umane care sunt apte să o recepteze cunoașterea tainică și înțelepciunea divină și face să se reveleze în universul lor lăuntric starea inefabilă, extatică, de Mister Dumnezeiesc Iluminator.

Arhanghelul Raziel a primit de la Dumnezeu misiunea de a revela oamenilor anumite taine divine esențiale precum și unele mistere ale Universului el fiind acela care a fost trimis la începuturi de Dumnezeu să îi reveleze omului primordial, sau altfel spus lui Adam, anumite taine inițiatice și tot el este cel care permite celor pregătiți, de îndată ce au ajuns să fie suficient de puri și suficient de elevați din punct de vedere spiritual, să aibă acces dincolo de vălul iluziei divine sau altfel spus – în conformitate cu viziunea spirituală indiană – dincolo de vălul lui maya. Cu ajutorul său ființele umane pregătite pătrund în sacralitatea pură a lui Dumnezeu și au acces la viața divină.
Există o legendă faimoasă ce menționează că Dumnezeu a dăruit omului primordial Adam atunci când acesta se afla în Grădina Edenului și înainte de a cădea în tentația dualității și a diferențierii – o carte în care erau prezentate anumite mistere ale Universului iar aceasta este cunoscută celor inițiați sub numele de Cartea Sfântă a lui Raziel. Ulterior Adam i-a transmis acea carte fiului său Seth și în felul acesta mergând din generație în generație a ajuns să fie pusă la dispoziția legendarului inițiat Enoh care îi datorează, afirmă legenda, cea mai mare parte din vasta și profunda sa cunoaștere ezoterică. După aceea Cartea Secretă a Arhanghelului Raziel a ajuns chiar și la Noe care în felul acesta a fost inițiat la rândul său în cunoașterea tainelor divine angelice și mai mult decât atât l-a ajutat să discearnă binele de rău și să descifreze tainele esențiale ale viselor profetice, ale clarviziunii, ale exorcizării și alungării entităților demoniace, ale alchimizării și transformării profunde a aspectelor inferioare, ale trezirii virtuților dumnezeiești și chiar tainele Înțelepciunii Divine.
Arhanghelul Raziel este cel care acționează de fiecare dată când este necesar atât în sensul revelării – pentru ființele umane pure, pline de aspirație și pregătire – a tradiției spirituale primordiale și a anumitor taine dumnezeiești cât și în sensul protejării tradițiilor spirituale autentice și a centrelor spirituale pure și autentice de agresiunea celor răi.
Arhanghelul Raziel este totodată un ghid spiritual excepțional sau altfel spus o călăuză spirituală care infuzează în ființele umane pregătite Grașia Divină ce le poate ajuta într-un mod tainic să înțeleagă cu ajutorul intuiției anumite aspecte atât ezoterice cât și metafizice.
Arhanghelul Raziel este și rămâne un protecttor divin infailibil al tuturor ființelor umane care aspiră sincer și cu fervoare la cunoașterea profundă și directă a tainelor dumnezeiești. În plus, starea inefabilă și copleșitoare de mister dumnezeiesc (pe care arhanghelul Raziel o face să se manifeste când vine momentul) este o modalitate directă și eficientă de a intra și de a se menține într-o sublimă comuniune identificatoare cu acest arhanghel al cunoașterii oculte care este rezervată celor puțini și puri și care duce apoi ființa umană la revelarea anumitor taine dumnezeiești. Tocmai din această cauză arhanghelul Raziel este numit în unele scrieri ezoterice ”Păstrătorul secretelor celor teribile ale lui Dumnezeu”. Dat fiind faptul că este atât de aproape de Dumnezeu, arhanghelul Raziel știe foarte multe despre secretele Universului, secrete care sunt revelate celor puțini, și este investit să le reveleze ființelor umane care sunt deja pregătite să le cunoască și care aspiră să reușească aceasta.
Cunoașterea lui Raziel își are izvorul în Voința Dumnezeiască și anumite surse ezoterice menționează că arhanghelul Raziel este plasat la așa-zisa graniță unde se află totodată vălul cel enigmatic – sau altfel spus ”perdeaua” care îl separă pe Dumnezeu de creația Sa.
Sfat: indiferent de ceea ce te preocupă, cartea GRAȚIA CEA TAINICĂ A ARHANGHELULUI RAZIEL este un dar incomensurabil pentru tine. Este o grație așa cum îi spune și numele. Este bine să devii conștient(ă) de acest dar și să îl apreciezi la justa lui valoare. Căci acest arhanghel misterios te binecuvântează acum cu darurile sale: te face părtaș(ă) la tainele dumnezeiești, la secretele teribile ale lui Dumnezeu și la misterul Său copleșitor, te ajută să pătrunzi taina viselor profetice și a clarviziunii, îți oferă discernământul perfect – care este arma invizibilă, infailibilă împotriva oricăror adversități inclusiv împotriva inerțiilor, blocajelor, limitărilor de tot felul, care se află chiar înăuntrul tău și te împiedică să evoluezi și cel mai impresionant te introduce dincolo de vălul Iluziei în lumea ideilor pure, în lumea sacralității desăvârșite și a adevăratei vieți divine.Mulțumește-i pentru acest dar inestimabil.
Dacă această carte are o poziție cheie în etalarea pe care ai făcut-o este bine ca o perioadă de timp să te dedici unor practici de aprofundare a comuniunii cu arhanghelul Raziel. Consideră-l un prieten de nedespărțit. Înainte să adormi apelează-l și cere-i inspirația, roagă-l să te ghideze în planul astral, pune-te sub protecția lui. La trezire invocă-i prezența și roagă-l să te însoțească și să te inspire pe întreaga durată a zilei care începe. Dacă te preocupă rezolvarea unei probleme anume este evident acum că arhanghelul Raziel s-a oferit să te susțină până la finalizarea ei. Înseamnă că în situația dată energiile patronate de el sunt cele mai necesare. Acceptă-i ajutorul cu credință, umilință și recunoștință și mai ales în mod deplin conștient. Când arhanghelii observă că noi deja devenim conștienți de prezența lor își revarsă și mai mult grația asupra noastră. Însă ține minte secretul lor: ei ne respectă liberul arbitru și acționează numai când sunt apelați. Așadar grația care ți se pune la dispoziție tu trebuie să o obții. Îndrăznește!