Mesajul Zilei de 27 iunie 2022 – COPIII DUMNEAVOASTRĂ SUNT VEGHEAŢI DE ÎNGERI

Arhanghelul Mihail vrea să știți că acordă o atenție deosebită copiilor dumneavoastră. Îi călăuzește să rămână în siguranță, să-și dezvolte înzestrările spirituale, să-și descopere și să-și urmeze misiunea divină personală în această viață. Arhanghelul Mihail vă asigură că și ceilalți îngeri sunt demni de încredere și vă influențează în bine.

SEMNIFICAȚII SPECIFICE POSIBILE
* Misiunea dumneavoastră personală implică și copiii
* Aveți asigurate o sarcină și o naștere sănătoasă
* O adopție se va realiza cu succes
* Faceți-vă timp să fiți alături de Copii Indigo și de Copii de Cristal
* Îngrijiți copilul dumneavoastră lăuntric jucându-vă și veselindu-vă
* Un copil din ceruri este fericit și vă trimite iubire
* Copiii dumneavoastră sunt bine
* Lăsați grijile privind copiii în seama lui Dumnezeu și a îngerilor.