Mesajul Zilei de 29 martie 2022 – GRAŢIA CEA TAINICĂ A ARHANGHELULUI RAGUEL

Arhanghelul Raguel este considerat a fi arhanghelul Justiției Divine, inclusiv al Justiției Dumnezeiești Imanente și al armoniei divine. Raguel în limba ebraică înseamnă ”prietenul perfect al lui Dumnezeu”.

Printre altele, Arhanghelului Raguel i-a fost încredințată de către Dumnezeu o misiune cu totul aparte, chiar unică. Arhanghelul Raguel veghează în permanență asupra celorlalți îngeri și arhangheli pentru a le putea obiectiva în felul acesta modul caracteristic în care ei își realizează misiunile divine ce le-au fost date de Dumnezeu. Și totodată acest arhanghel asigură armonia de ansamblu a tuturor ierarhiilor îngerești și face cu putință integrarea lor perfectă astfel ca îngerii să realizeze clipă de clipă voia atotputernică a lui Dumnezeu. Pe lângă aceasta Arhanghelul Raguel este înzestrat cu o putere divină ce i-a fost dăruită de Dumnezeu pentru a pedepsi îngerii decăzuți care s-au preschimbat în entități demoniace sau chiar satanice din cauza revoltei și neascultării lor orgolioase împotriva Ordinii Divine și împotriva lui Dumnezeu – toate acestea petrecându-se atunci când Lucifer s-a răzvrătit împotriva Voinței lui Dumnezeu.

Arhanghelul Raguel este considerat în mod tradițional a fi protectorul și susținătorul tuturor ființelor umane asuprite, nedreptățite, persecutate precum și al oamenilor care în mod necesar sunt încercați de Dumnezeu prin intermediul anumitor teste spirituale. Având în vedere aceste aspecte, se poate spune că dacă Arhanghelul Raguel este invocat cu fermitate, cu credință și cu speranță pe fondul unei stări de puritate, el va ajuta ființele umane în mod providențial și va face să reapară dreptatea și armonia divină din toate situațiile în care astfel de ființe umane au fost nedreptățite.

Tocmai din acest motiv, atât în creștinismul ezoteric cât și în unele tratate secrete ale Cabalei se menționează un aspect foarte important cu privire la rolul arhanghelului Raguel în restabilirea dreptății divine și a armoniei pe pământ. Aceasta mai ales în finalul anumitor evenimente catastrofale care urmează să se petreacă și care sunt descrise, multe din ele în mod criptic, în Apocalipsa Apostolului Ioan.

Merită să mai reținem că Raguel este unul din cei 7 arhangheli menționați în scrierile lui Enoh. Prezența tainică a arhanghelului Raguel în universul nostru lăuntric atunci când este invocat face să apară o manifestare puternic entuziastă și în mod elevat prietenoasă ceea ce justifică semnificația numelui său de ”prietenul perfect al lui Dumnezeu”, Arhanghelul Raguel este întotdeauna bucuros să ne ajute fiind plin de altruism și iubire divină. El face să se reverse în ființa noastră o inefabilă energie divină ce se manifestă mai ales atunci când există mai multă nevoie de susținere interioară divină, de forță benefică și de un sprijin creator. În felul acesta noi oamenii descoperim cu bucurie că avem în Arhanghelul Raguel un excelent prieten fidel, un avocat divin exemplar, un sfătuitor spiritual și plin de înțelepciune și un vindecător al sufletului.

SFAT:

Indiferent de ceea ce te preocupă, această carte este un dar incomensurabil pentru tine. Este o grație așa cum îi spune și numele. Este bine să devii conștient de acest dar și să-l apreciezi la justa lui valoare. Căci acest arhanghel eminamente protector și împăciuitor te binecuvântează acum cu darurile sale: te apără de orice nedreptate și îți dă și ție forța să devii un puternic luptător împotriva oricăror nedreptăți. te învăluie cu o prietenie Dumnezeiască și te ajută ca și tu la rândul tău să manifești starea de prietenie exemplară, te ajută să trăiești în armonie deplină cu cei din jurul tău și să soluționezi orice dispută și, cel mai important, te ajută să treci toate testele spirituale oricât de dificile ar fi ele. Mulțumește-i pentru acest dar inestimabil.Consideră-l un prieten nedespărțit. Înainte să adormi apelează-l și cere-i inspirație, roagă-l să te ghideze în plan astral, pune-te sub protecția lui. La trezire invocă-i prezența și roagă-l să te însoțească pe toată durata zilei care începe. Dacă te preocupă rezolvarea unei probleme anume, este evident că acum arhanghelul Raguel s-a oferit benevol să te susțină până la finalizarea ei. înseamnă că în situația dată energiile patronate de el sunt cele mai necesare. Acceptă-i ajutorul cu credință, umilință, recunoștință și mai ales în mod pe deplin conștient. Când arhanghelii observă că suntem conștienți de prezența lor, își revarsă și mai mult grația asupra noastră. Însă ține minte secretul lor, ei ne respectă liberul arbitru și acționează numai când sunt apelați. Așadar grația care ți se pune la dispoziție tu trebuie să o obții. Îndrăznește!